SOS-Kinderdorf Lippe

 

“Bir çocuğu eğitmek için, bütün bir köy gerekli”
(Afrika’dan bir atasözü)

 

1967’de inşa edilen SOS-Çocuk Köyü Lippe zamanla kendini farklı sunumlar ile gençlere yardım konusunda geliştirdi.

Ağırlığı hala Çocuk Köy Aileleri oluşturuyor; bunlardan bugün altısı Çocuk Köyün arazisinde yaşıyorlar. Burada çocuk ve gençler bağımsızlıklarına kadar Çocuk-Köy-Anneleri ve diğer çalışanlardan aldıkları profesyonel yardım ile eğitiliyorlar. Genelde beş veya altı çocuk Çocuk-Köy-Anneleri ile beraber bir çatı altında ailebenzeri bir ortak yaşam sürdürüyorlar.
Üç oturmagrubu Çocuk Köyünü deki sunulan programı tamamlıyor. Bu oturma grublarında  yaşayan çocukların gelecek ile ilgili perspektifleri bellirsiz olanlar ve gençlerin Çocuk Köyü dışındaki bağımsızlığa hazırlıkları.


Üç ile ondört yaş arası çocuklar için yapılan teçhizat Schwalenberg ve çevresindeki toplam kırk çocuk için oynamak ve öğrenmek için yeterli. Aynı zamanda yirmiye yakın anaokul yaşındaki çocuklar bakılıyor. Bundan öte yirmi çocuk her gün okuldan sonra burada zamanlarını geçiriyorlar.

Ayrıca Çocuk Köyünde bulunan profesyonel yardımcılar çocuk ve gençlerin boş zamanlarını değerlendirmeleri, endividüel desteklenmeleri ve Çocuk Köyünde birbiri ile geçinmelerine yardımcı oluyorlar. Aynı zamanda çocuk ve gençlerin öz anne ve babaları ile sıkı bir irtibat içinde oluyoruz.

 

SOS-Çocuk Köyü Lippe (SOS-Kinderdorf Lippe)
Forstweg 1
32816 Schieder-Schwalenberg

Tel. 05284 / 94270
E-Mail: kd-lippe@sos-kinderdorf.de
Web:   www.sos-kinderdorf.de

design: webprojects